Budgetbeheer:

Voor ieder die te weinig overzicht heeft over zijn financiële zaken, schulden heeft of het lastig vindt om iedere maand rond te komen, bieden wij budgetbeheer. Via de beheerrekening worden uw vaste lasten betaald en alle inkomsten ontvangen. U heeft de beschikking over een leefgeldrekening waarop het geld wordt overgemaakt voor de dagelijkse boodschappen. Uw financiële post wordt voortaan rechtstreeks aan de budgetbeheerder verstuurd. Er wordt een budgetplan gemaakt en u heeft op ieder gewenst moment overzicht van uw financiële zaken via een inlogmogelijkheid.

Zijn er schulden, dan wordt zodra het mogelijk is, hiervoor een passende betalingsregeling getroffen. Zijn er problematische schulden (niet binnen 36 maanden geheel terug te betalen), dan schakelen wij afdeling schulddienstverlening van de betrokken gemeente in voor het opstarten van een mogelijke schuldregeling.

Budgetbeheer wordt via een overeenkomst met u vastgelegd en hoeft niet via de rechtbank aangevraagd te worden. De kosten voor budgetbeheer worden vaak niet door uw gemeente vergoed.

Budgetbeheer ouderen:

Specifiek voor de ouderen biedt IDR Bewindvoering de zekerheid van een professioneel en vertrouwd financieel beheer. Dit kan via:

  • een notariële volmacht
  • vrijwillig beschermingsbewind

Notariële Volmacht:

Via de notaris kan middels een levenstestament worden vastgelegd wanneer, wie en hoe uw financiële zaken beheerd moeten worden als u dit niet meer zelfstandig lukt. U kunt IDR Bewindvoering hiervoor als gevolmachtigde laten aanwijzen. U bent dan verzekerd van een professioneel en vertrouwd beheer. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde beheer aan een onpartijdige accountant.

Vrijwillig Beschermingsbewind:

Via een aanvraag bij de kantonrechter vraagt u beschermingsbewind aan. U kunt IDR Bewindvoering als uw bewindvoerder hiervoor laten aanstellen. Uw financiële zaken worden in overleg met u geregeld en via een aparte rekening worden de betalingen en inkomsten geregeld. U heeft de beschikking over een eigen rekening voor de dagelijkse uitgaven. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de kantonrechter over het financieel beheer.