Specifiek voor de ouderen biedt IDR Bewindvoering de zekerheid van een professioneel en vertrouwd financieel beheer. Dit kan via:

  • een notariële volmacht
  • vrijwillig beschermingsbewind

Notariële Volmacht:

Via de notaris kan middels een levenstestament worden vastgelegd wanneer, wie en hoe uw financiële zaken beheerd moeten worden als u dit niet meer zelfstandig lukt. U kunt IDR Bewindvoering hiervoor als gevolmachtigde laten aanwijzen. U bent dan verzekerd van een professioneel en vertrouwd beheer. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde beheer aan een onpartijdige accountant.

Vrijwillig Beschermingsbewind:

Via een aanvraag bij de kantonrechter vraagt u beschermingsbewind aan. U kunt IDR Bewindvoering als uw bewindvoerder hiervoor laten aanstellen. Uw financiële zaken worden in overleg met u geregeld en via een aparte rekening worden de betalingen en inkomsten geregeld. U heeft de beschikking over een eigen rekening voor de dagelijkse uitgaven. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de kantonrechter over het financieel beheer.

Lees hier het artikel Financiële uitbuiting Ouderen uit het Weekblad voor Deurne (gepubliceerd 21-11-2013):

Financiële uitbuiting ouderen

 

Het contactformulier kunt u gebruiken voor verdere informatie of aanmelding.