Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind meerderjarige personen genoemd, is een wettelijke maatregel ter bescherming van het vermogen van iemand die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege problematische schulden niet in staat is om zelf de financiën te regelen. Ouderen die niet langer zelfstandig het financieel beheer kunnen uitoefenen en afhankelijk zijn familie en/of verzorgenden, kunnen voor een veilig en vertrouwd financieel beheer beschermingsbewind aanvragen.

De rechter stelt de bewindvoerder aan en controleert tenminste een keer per jaar de verrichte werkzaamheden. Het beheer wordt tijdelijk of definitief uit handen genomen. Het doel is zo een stabiele financiële situatie te krijgen. De betaling van de vaste lasten betreffende de woon- en leefsituatie wordt zeker gesteld en de schuldenregeling wordt uitgevoerd door een bevoegde schuldhulpverleningsorganisatie. Zodra de kantonrechter de bewindvoering heeft uitgesproken en toegekend, start de bewindvoerder met o.a.:

  • beheerrekening en leefgeldrekening openen voor ontvangst inkomsten en betaling vaste lasten;
  • postadres wijzigen van alle financiële post in het adres van IDR Bewindvoering;
  • budgetoverzicht, budgetplan en plan van aanpak opstellen;
  • verantwoording afleggen aan kantonrechter.