Staatssecretaris Teeven opent website GoedVertegenwoordigd.nl

Mentorschap Netwerk Nederland en Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders hebben met financiële steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het VSB fonds het initiatief genomen een kennisplatform en website op te zetten: GoedVertegenwoordigd.nl. De website werd vandaag door staatssecretaris Teeven officieel geopend.

De website moet een impuls geven aan goede voorlichting en steun rond vertegenwoordiging door familieleden en naasten van mensen die de regie over hun leven niet zelf kunnen voeren of dreigen te verliezen. Op 1 januari 2014 werd al de nieuwe Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap van kracht ten behoeve van kwetsbare, soms wilsonbekwame ouderen en mensen met verstandelijke beperkingen en psychische aandoeningen.

Staatssecretaris Teeven gaf een korte toelichting op de beleidsachtergrond van de vernieuwde wetswijziging Curatele, bewindvoering en mentorschap. Daarna ging Teeven in op de waarde van een platform waardoor breed kennisgenomen kan worden van de maatregelen en wat van een familiementor, familiecurator en familiebewindvoerder gevraagd wordt. De wet biedt mensen die te weinig zelfredzaam zijn, betere toegang tot curatele, beschermingsbewind en mentorschap en zorgt ervoor dat deze instrumenten zo functioneren dat de mensen die vertegenwoordigd worden, adequaat worden beschermd.

In het bijzijn van een grote groep familievertegenwoordigers en betrokken organisaties opende Teeven daarna de website en gaf hiermee het startschot voor het nieuwe kennisplatform.